ONS PRIVACY STATEMENT.

Want jouw privacy is veilig bij ons.

Dit is de privacy statement van TRONSTORE.NL (KvK.nr 23092728) een besloten vennootschap gevestigd en kantoorhoudende in Ridderkerk aan de Erasmuslaan 1, hierna genaamd TronStore. WEB<DIV> is onderdeel van TRONSTORE.NL.
Bij het bezoeken van onze website www.webdiv.nl worden bepaalde persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Omdat wij de bescherming van je privacy en persoonsgegevens erg belangrijk vinden, zien wij erop toe dat wij binnen onze bedrijfsvoering volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande privacy en bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring biedt informatie over persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?TronStore is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens worden er verzameld en voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?a. Om op je verzoeken te antwoorden en om je te informerenJe persoonsgegevens worden verwerkt als je ons contactformulier invult of je persoonsgegevens achterlaat. Voor dit doel verwerken wij persoonsgegevens zoals je naam, je e-mailadres en telefoonnummer.Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van je toestemming.
b. Voor marketing doeleindenWij kunnen je gegevens gebruiken voor directe marketingdoeleinden en voor onderzoeksdoeleinden (onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). 
Met betrekking tot directe marketingdoeleinden, worden je persoonsgegevens alleen verwerkt als je hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven van onze activiteiten en of ontwikkelingen (nieuws). Indien je niet wenst dat je gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kan je dit kenbaar maken. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van je toestemming (double opt-in).
c. Voor het technisch en functioneel beheer van de websiteWij verwerken geen persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website. Wij maken alleen gebruik van noodzakelijke cookies. Zie in dit verband de cookie verklaring op de website. Wij maken geen gebruik van Google Analytics of andere analytische software om je sitebezoek te meten/monitoren.
Wie heeft toegang tot je gegevens?Wij zullen je persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstverlening, het uitvoeren van een overeenkomst of indien de wet of een rechterlijk uitspraak ons hiertoe verplicht. In geval van gebruik door derden, zal TronStore overeenkomstig wet- en regelgeving zorgdragen voor toepasselijke verwerkersovereenkomsten waarbij de veiligheid van je persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. Opslag van de persoonsgegevens vindt plaats in het relatiebeheersysteem van TronStore.
Hoe zijn je persoonsgegevens beschermd?Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen (ongewilde) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of verkrijging van toegang, maakt TronStore gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Toegang tot de persoonsgegevens hebben alleen personen voor wie dat noodzakelijk is, en worden beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd.
Om jou als websitebezoeker te beschermen gebruiken wij veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden je persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kan je er zeker van zijn dat je gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.Bij alle onderdelen van onze site gebruiken wij SSL-encryptie. Je kan dit zelf controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in je browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is. 
Hoelang worden je persoonsgegevens voor vermelde doeleinden bewaard?Op het tijdstip dat het bewaren van de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is, zullen de persoonsgegevens worden vernietigd. Voor technische en functioneel beheer van de website zullen de gegevens niet langer dan de wettelijke termijn na bezoek van de website bewaard worden, tenzij specifieke omstandigheden een langere bewaartermijn rechtvaardigen.
Links naar andere websites of sociale mediaOnze website kan verwijzingen of koppelingen (bijvoorbeeld hyperlinks) bevatten naar andere websites van derden of je kan op sociale media naar TronStore worden verwezen. TronStore is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze websites of sociale media worden uitgevoerd, en het privacy beleid en de cookie verklaring van TronStore zijn daarop niet van toepassing.
Hoe kom je met ons in contact om je rechten uit te oefenen?Je hebt het recht om zonder kosten inzage te hebben in je persoonsgegevens en deze zo nodig te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en de verwerking te beperken. Ook heb je het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en het recht om bezwaar tegen de gegevensverwerking te maken.Op het moment dat de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op je toestemming, kan je op elk gewenst moment je toestemming intrekken. Je verzoek tot uitoefening van deze rechten kan je per mail toezenden aan .ln.vidbew%40tcatnocVragen of opmerkingen over het beleid inzake bescherming van persoonsgegevens, kunnen naar hetzelfde e-mailadres worden toegestuurd.Ingeval van klachten aangaande onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens, kan je terecht bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).
Wijzigingen privacy statementDit privacy statement kan worden gewijzigd op het moment dat andere verwerkingen plaatsvinden dan beschreven. Toekomstige wijzigingen in de wijze waarop wij de bescherming van persoonsgegevens hebben georganiseerd, worden via dit privacy statement op onze website gepubliceerd. Om zeker te zijn dat je bekend bent met de wijzigingen, vragen wij je de privacyverklaring regelmatig te controleren.Deze versie van de privacy statement is van kracht sinds februari 2020.
ContactgegevensVragen met betrekking tot ons privacy statement kan je richten aan ln.vidbew%40tcatnoc