AVG EN DE COOKIEBANNER, WAAROM EN HOE

AVG EN DE COOKIEBANNER, WAAROM EN HOE

De hoofdregels voor het plaatsen van cookies staan in de Telecommunicatiewet (Tw). Op grond van artikel 11.7a van de Tw moet je de bezoekers van je website informeren over het plaatsen en/of uitlezen van cookies op hun apparaat (zoals hun computer, laptop of smartphone). Vervolgens moet je de bezoekers daarvoor in veel gevallen om toestemming vragen.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies

Functionele cookies

Er zijn uitzonderingen op het toestemmingsvereiste. Bijvoorbeeld als de cookies technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Denk hierbij aan het gebruik van een cookie om de inhoud van een winkelwagentje te onthouden. Dit noemen we functionele cookies.

Analytische cookies

Ook is er een uitzondering voor bepaalde analytische cookies Je hebt geen toestemming nodig voor het plaatsen van analytische cookies, mits je die cookies alleen gebruikt om bezoekers te tellen. Met analytische cookies krijg je beter inzicht in het functioneren van je website.

Kan je de analytische cookies niet gebruiken om mensen anders te behandelen? Dan hebben ze nauwelijks gevolgen voor de privacy van de bezoekers van je website. En hoef je er geen toestemming voor te vragen. Maar let op: je moet je websitebezoekers nog steeds informeren over het plaatsen van deze cookies.

Tracking cookies

Als je met tracking cookies persoonsgegevens verwerkt, moet je je kunnen beroepen op een grondslag in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er zijn in de AVG meerdere grondslagen mogelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Grondslag: ondubbelzinnige toestemming

Bij tracking cookies gaat het om gegevens over het internetgedrag van mensen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om mensen anders te behandelen.

De enige mogelijke grondslag voor het gebruik van tracking cookies is ondubbelzinnige toestemming van de websitebezoeker (artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG).

Toestemming vragen

Dit betekent dat je je websitebezoekers om toestemming moet vragen om tracking cookies te plaatsen. En dat de bezoeker een duidelijke keuze moet hebben om toestemming te geven of te weigeren.

De AVG regels in het kort:

1. Verkrijg toestemming voordat cookies worden geplaatst2. Zorg ervoor dat keuzevakjes niet zijn aangevinkt
3. Laat je website website toegankelijk zijn gedurende de consent keuze (geen cookiewall)
4. Zorg ervoor dat cookie toestemming net zo makkelijk aangepast of ingetrokken kan worden als dat deze gegeven is.
5. Registreer de cookie toestemming
6. Informeer je bezoekers over de details van de in gebruik zijnde cookies

WEBDIV levert een cookiebanner conform AVG

Wij maken gebruik van de Cookiebot banner. Deze cookie tool is volledig conform de AVG eisen in te richten en zorgt ervoor dat je sitebezoekers om toestemming vraag alvorens je cookies plaatst. Ook houdt Cookiebot de toestemmingen bij in een register, zodat je de toestemmingen kunt aantonen. Kijk maar eens naar onze banner en widget op de site (links onderin), we kunnen die geheel volgens jouw huisstijl opmaken! Daarvoor moet je wel een betaald abonnement afnemen, omdat met een gratis abonnement de opmaak niet kan worden aangepast.

Meer informatie?

Ga naar onze contactpagina en stel gerust je vraag!